تبلیغات
کروکی و راندو در معماری - جزئیات در کروکی
به طبیعت بنگر ...

جزئیات در کروکی

1388/06/21 22:04

نویسنده : paniz
نشان دادن جزئیات در کروکی بعد از ترسیم اولیه انجام می گیرد نشان دادن جزئیات در کروکی بعد از ترسیم اولیه انجام می گیرد که اصطلاحا به آن مرحله پرداختن کروکی میگوئیم ، که در این مرحله به ترسیم جزئیات در کروکی می پردازیم تا کروکی را به واقعیت نزدیک تر کنیم . نشان دادن مصالح ، عناصر محیطی و ... از عوامل نشان دهنده جزئیات در کروکی می باشد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -